денитріфікація


денитріфікація
Процес мікробіологічного руйнування нітратів в ґрунті, який завершується утворенням газоподібного азоту. Відбувається в анаеробних умовах і призводить до зниження родючості ґрунту.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.